Dự Án hoàn thành

Thiết kế và thi công hệ thống điện nhẹ ( HOSTVN – TEST )

Dù có quy mô lớn hay nhỏ, các công trình xây dựng đều được chia thành hai phần: phần xây …

Đọc tiếp

Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy Chung cư 156

Ngày Đêm hoàn thành Dự án bảo trì bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy Chung cư 156 Hoàng …

Đọc tiếp

Bảo dưỡng hệ thống báo cháy công ty in tài chính

Công ty cổ phần in tài chính là doanh nghiệp trực thuộc bộ tài chính. Được bộ  trưởng bộ tài …

Đọc tiếp

Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống báo cháy tại nhà máy Sumiden

Sumiden Việt Nam Automotive Wire (SVAW) là một công ty con thuộc công ty Sumitomo Wiring Systems Nhật Bản. Sumiden động …

Đọc tiếp